Home

Over mij

Curriculum Vitae

Contact
Kennis en Ervaring
Wijze mannen voor een goed resultaat
Project Manager
Project Manager
Programma Manager
ICT Consultant
Interim manager
Service Manager

 

Personalia
 
Naam                    Diederick Molenaar MBA, roepnaam Rick                          
                           
Huidig adres          Oude Brandenburgerweg 125
                            3721 DW Bilthoven
                                                                                                                    
Telefoon                06 15 616 565                                                                   
Email adres           rick@kennisenervaring.nl                                                   
                           
 
Profiel in het kort
 
Typering                Projectmanager en e-Business Consultant die zijn project strak onder controle heeft, zijn team weet te enthousiasmeren, de grote lijnen steeds in beeld houdt en zijn project blijft relateren aan de business case.
 
Opleiding              HTS Automobieltechniek/werktuigbouw (Apeldoorn en Haarlem, 1978) en
                            MBA - Master in Business Administration (London, 1994).
 
Projectleider-         LOI                Schrijven cursusboek “De Sleutel tot Projectmanagement”
ervaring in het                             voor IPMA-D opleiding                                   5 maanden
kort                      
                            Altran             Diverse e-Business advies trajecten; opzetten projectenbureau; professionalisering aanbestedingen;     opzetten standaard calculaties                                          9 maanden
                                                                                                                   
                            WSW             Vervanging alle systemen door SaaS standaardapplicaties met              daaroverheen een workflow systeem, nieuw risico beoordelings systeem                                               30 maanden
 
                            NUON            Invoeren nieuw inkoop portal met centrale CMDB, nieuwe methode voor creditcheck                                              12 maanden
 
                            RBL               Shared service center; nieuwe administratie en workflow, portal voor verzuimmelding en dossieruitwisseling                           23 maanden
 
                            Zuidzorg        ontwikkelen en invoeren urenadministratie via portal; vervangen werkproces                                                              6 maanden
                           
                            Adviesraad     Portal en intranet gevaarlijke stoffen                           3 maanden                            
                                      CWI               Bouw en exploitatie website Werk.nl: samenbrengen werkzoekenden en werkgevers via matchengine                                                  22 maanden
 
                            SVM              Opstellen bedrijfsprocessen shared service center
                                                                                                                      21 maanden
 
                            Syntegra        Oprichten en managen projectbureau              36 maanden
 
                            Slavenburg     Ontwikkelen renteberekeningsmodule              15 maanden
 
                            Wilma            Ontwikkelen calculatie module                        26 maanden
 
                            Energiebedr. Ontwikkelen kantoorvoorraad administratie      21 maanden
 
                                                                                              
Kennis van het vak
 
Rick combineert gedegen projectmanagement met een enorme ervaring in het ontwikkelen van IT systemen. Hij weet Prince2 en IPMA standaarden toe te passen op het juiste niveau zodat deze ondersteunend werken en niet remmend.
Rick is enorm klantgericht en empatisch en kan dankzij die talenten een grote verandering goed laten “landen” in een organisatie ondanks bedrijfspolitieke en menselijke weerstand.


Kennis, vaardigheden
 
Opleidingen           1992-1994    Master in Business Administration (MBA), Kingston University London
                            1975-1978    HTS Werktuigbouw bij de Hoge Technische School Haarlem.
 
Cursussen en       1968-1975    Atheneum B op het Coornhert Lyceum in Heemstede               
Seminars              2010            PRINCE 2: Practitioner      (certificaatnr. 02306112-01-B5LQ)
                            2009            BiSL Service Management (certificaatnr. 2113706_20100705)
                            2003-2004    Bpi: BPM Business Process Management
                            2001            Overzicht Assurantiën (M&L)
                            1999-2000    Krauthammer: Relatie management
                            2000            ICTA: CMM level 3 requirements training
                            1999            Van den Broek & Partners: Selecteren
                            1997            Euroforum: E-Commerce
                            1995            Ken Blanchard: the 1 minute manager (people coaching)
                            1991            TMI: Time Management
                            1989            Canfield & Associates: NLP
 
Talen                   Nederlands vloeiend in woord en schrift
                           Engels         vloeiend in woord en schrift
                           Frans           redelijk in woord en schrift
                           Duits           redelijk in woord en schrift
                           Italiaans       redelijk in woord en schrift
 
Methodes en         CMM                       Capability Maturity Model (level 1, 2 en 3)
Technieken            MBO            Management by Objectives
                            PRINCE 2    Projects in a controlled Environment
                            EPM(O)       Enterprise Project Management (Office)
                            Principal-     Applicatie die Prince2 ondersteunt
                            Toolbox
                            QUEST        Proces verbeterings methodiek
                            FileNet         Enterprise Proces management tool
                            BizTak         Process Engine
                            BSC            Balanced Scorecard prestatie meting
                            ISO9000       Invoering en handhaving ISO9000
                            BiSL            Business Information Service Library
                            ITIL              Information Technology Infrastructure Library
                            SPI              Software Process Improvement
                            RAD            Rapid Application Development
                            Rose           Rational’s Systeem ontwerp omgeving
                            RUP            Rational Unified Process
                            (D)SDM       (Dynamic) System Development Method
                            ClearVision Rational’s Configuration Management Services
                            PVCS          Merant Version Manager
                            Agile            Flexibele ontwikkelmethode
                            SCRUM       Ontwikkelmethode met kleine, gelijktijdig werkende teams
                            ISAC            Information Systems work and Analysis of Change
                            4GL             Programmeertalen van de 4e Generatie (Speedware)
                            TMAP          Methode voor testen computer applicaties
                            MS-Project   Project planning software
 
 
 
Relevante Ervaring
(referentie gegevens van opdrachtgevers zijn in een grijze balk weergegeven):
 
Periode                 April 2010 - heden
Opdracht bij          LOI – Leidse Onderwijs Instellingen
Rol                       Schrijver (met twee collega’s) van het cursusboek; tester van het les-systeem
 
Achtergrond          Na het succes met de Prince2 Foundation cursus wil het LOI ook een on-line cursus voor de IPMA-D opleiding.
 
Activiteiten            Schrijven van het cursusboek “De Sleutel tot Projectmanagement” voor de IPMA-D opleiding (samen met twee collega’s van Key-Result) en het testen van het kant-en-klare cursussysteem.
 
 
Periode                 Mei 2009 – Maart 2010
Opdracht bij          Altran te Schiphol-Oost
Rol                       Projectmanager aanbestedingen
 
Achtergrond          Altran CIS is een onderdeel van de Altran group, een consultancy bedrijf met wereldwijd 18.000 employees. Altran CIS is gespecialiseerd in proces-management (BPM), Service Management (BiSL), Project en Projectmanagement en E-commerce consultancy.
 
Activiteiten            Inrichten en leiden van een Projectbureau wat zich bezig houdt met het aanbieden op openbare aanbestedingen en het managen van de gunningen (o.a. bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Overijssel en Drenthe).
 
Budget                  Ongeveer 1 miljoen euro per jaar
 
Organisatie            5 teamleden met verschillende expertises voor begroten projecten en opstellen offertes, 6 leveranciers, 4 managers.
 
Complexiteit          Gemiddeld
                           
Producten             Calculaties, Offertes, Dienstbeschrijvingen, Referenties, Klanttevredenheidverklaringen, Solvabiliteitsoverzichten, Standaard methodiek, standaard rapportages.
 
Periode                 Oktober 2006 – Mei 2009
Opdracht bij          Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 
Rol                       Projectmanager
 
Achtergrond          Het WSW staat borg voor in totaal 60 miljard euro aan leningen van woningcorporaties in de sociale sector. Door de continue controle op de solvabiliteit van deze corporaties weet het WSW een Triple-A rating te handhaven.
 
Rol                       Als Projectmanager heeft Rick de strategie bepaald en uitgevoerd om nieuwe administraties in te voeren met daaroverheen een workflow system (SOA-architectuur) en dit geheel tegelijkertijd uit te besteden aan een ASP-bedrijf.
Vervolgens zijn een 27-tal deelprojecten benoemd waarover Rick de leiding had en waarvan hij ook een aantal projecten zelf heeft uitgevoerd. Door meerdere leveranciers met eigen SCRUM-teams te laten werken kon een hoge mate van productiviteit en flexibiliteit geboden worden bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem.
 
Budget                  780.000 euro; Rick was resultaatverantwoordelijk.
 
Organisatie            5 leden projectteam, 8 seniorgebruikers, 4 managers, 5 leveranciers.
 
Complexiteit          Hoog; nieuwe technologie, outsourcing, pakketkeuzes, verandermanagement, verhuizing, governance-regels, accountant-audit.
 
Producten             SOA-Architectuur en implementatie, nieuwe werkprocessen (volgens RUP), outsourcing van KA-omgeving, outsourcing van bedrijfsadministraties, outsourcing beheer, pakketkeuzes, implementatie BI (Business Inteligence systeem), complexe dataconversies, uitvoeren audits.
 
Referentie             De heer Marcel Jansen, IT manager bij het WSW dient graag als referent voor deze opdracht; telefoon 06-53476575
 
 
 
Periode                 Oktober 2004 – September 2006
Opdracht bij          Regionaal Bureau Leerplicht – Zuid-Holland Noord (RBL)
 
Achtergrond          Het RBL voert de leerplichtwet uit namens de 17 aangesloten gemeenten. Om hierbij meer proactief te kunnen optreden is een Project opgesteld om de leerplicht administraties van de gemeenten over te nemen en in service uit te voeren in een nieuw systeem.
 
Rol                       Rick heeft als Project manager een project opgesteld en uitgevoerd om een shared service center in te richten, een voor een de administraties over te nemen en tegelijkertijd een nieuw systeem in te voeren. Verder moest er een workflow systeem ontwikkeld worden voor het jongerenloket.
 
Budget                  Ongeveer 800.000 euro.
 
Organisatie            6 leden projectteam, 23 senior-gebruikers (waaronder burgemeesters), 18 leveranciers, 1 opdrachtgever.
 
Complexiteit          Hoog: verschillende systemen bij gemeenten; softwareontwikkeling niet hoogste prioriteit leverancier, personeel niet noodzakelijke niveau.
 
Producten             Informatiebeleidsplan, beveiligingsbeleidsplan, zaakgericht systeem ontworpen met gebruik van Rational Rose en RUP, inrichting serviceorganisatie (ITIL), 17 conversies, verschillende koppelingen overheidssystemen en IB-groep. Werkprocessen, SLA’s en contracten.
 
Referentie             De heer Zoutendijk, Directeur RBL dient graag als referent voor deze opdracht; telefoon 06 44 532 164
 
 
                           
Periode                 Maart 2004 – September 2004
Opdracht bij          ZuidZorg
 
Achtergrond          Door het gewijzigde financieringsmodel in de zorg moest de planning en administratie van thuiszorg geheel opnieuw worden opgezet.
 
Rol                       Als Project manager heeft Rick voor Zuidzorg nieuwe werkprocessen ontwikkeld die pasten bij de nieuwe wetgeving rond de zorg. Hierna heeft hij nieuwe ondersteunende systemen gebouwd en tenslotte een cursus ontwikkeld en uitgevoerd waarin 700 zorgverleners opgeleid werden voor de nieuwe werkprocessen.
 
Budget                  Ongeveer 450.000 euro
 
Organisatie            9 leden projectteam, 4 senior gebruikers, 2 leveranciers, 1 opdrachtgever
 
Complexiteit          Hoog; door o.a. tussentijdse fusie met Thuiszorg Eindhoven, machtswisseling bij leverancier en veranderende spelregels CIZ.
 
Producten             Systeem met front- mid- en backoffice ontworpen met behulp van Rational producten (RUP); nieuwe opzet urenregistratie, dataconversie, nieuwe werkprocessen, koppeling met Navision, efficiënte opleiding 700 zorgverleners.
                           
 
 
Periode                 December 2003 – Februari 2004
Opdracht bij          Adviesraad Gevaarlijke Stoffen – Den Haag
 
Achtergrond          De adviesraad was net opgericht om plannen te ontwikkelen die een herhaling van de vuurwerkramp in Enschede zouden kunnen voorkomen.
 
Rol                       Hier was Rick verantwoordelijk voor het Project welk het ontwerp en de bouw van een website en een extranet inhield waarmee de nieuwe taken van de adviesraad  ondersteund konden worden.
 
Budget                  Ongeveer 150.000 euro.
 
Organisatie            5 leden projectteam, 2 senior gebruikers, 1 leverancier.
 
Complexiteit          Laag, alleen scope was probleem bij nieuw opstartende organisatie.
 
Producten             Website, Intranet, contentmanagementsysteem, definitie dienstverlening, beveiligingsbeleid, informatiebeleid, versiebeheer opgezet met PVCS.
 
 
 
Periode                 December 2001 – September 2003
Opdracht bij          CWI- Centrum voor Werk en Inkomen, Amsterdam
 
Achtergrond          Het CWI was begonnen een systeem te bouwen waar werkzoekenden op de website Werk.nl automatisch gematched konden worden met vacatures die bij het CWI bekend waren. De eerste projectleider was overspannen geraakt en het project was enigszins ontspoord.
 
Rol                       Rick heeft als Project Manager van Werk.nl het Project weer vlotgetrokken en het systeem en de website op tijd opgeleverd, bestand tegen meer dan 400.000 bezoekers per uur. Een zware audit op de kwaliteit en veiligheid van de software alsmede een stresstest van de capaciteit van het systeem waren onderdeel van het Project.
 
Budget                  Voor de bouw 3,3 miljoen euro; voor de exploitatie ruim 30 miljoen per jaar.
 
Organisatie            22 leden projectteam (4 SCRUM-teams), 2 leveranciers,20 senior gebruikers en 3 managers.
 
Complexiteit          Hoog; druk uit Den Haag, hoog afbreukrisico, gedwongen winkelnering bij 1 leverancier, gespannen verhoudingen andere, meningsverschillen autonome arbeidsbureau’s etc.
 
Producten             Website, CV en vacature matching systeem, dataconversie, regressietestsysteem, serverfarms voor stress testen, audit rapport testen, accountant rapport hele systeem. Systeem ontworpen volgens SOA architectuur met behulp van RUP.
 
Referentie             De heer Solke Munneke, Project Directeur is beschikbaar als referent voor dit Project op telefoonnr. 06 53 698 821          
 
 
 
Periode                 September 2000 – november 2001
Opdracht bij          diverse verzekeringsmaatschappijen, Nederland
 
Achtergrond          Een aantal verzekeringsmaatschappijen wilden een shared service center oprichten voor de backoffice administratie.
 
Rol                       Business Analist belast met het opstellen van de bedrijfsprocessen van het SSC en de acceptatie van de betrokken organisaties.
 
Budget                  Ongeveer 400.000 euro voor de opzet en vervolgens 1.000.000 euro per jaar voor de exploitatie
 
Organisatie            5 mensen in ontwerpteam, 3 betrokken verzekeringsmaatschappijen, 7 managers.
 
Complexiteit          Hoog; veel weerstand tegen centralisatie veel wantrouwen onderling.
 
Producten             Inrichting SSC, administratie, bedrijfsprocessen,  beleidsplan.
 
 
 
Periode                 September 1997 – September 2000
Opdracht bij          Syntegra, Zoetermeer
 
Achtergrond          Syntegra had te weinig grip op projecten die de inzet van meerdere business units betrof. Daarom wilde men een bedrijfsbreed project office inzetten.
 
Rol                       Oprichter en manager van het projectenbureau waar de calculaties voor offertes werden uitgevoerd en de projecten vervolgens werden bewaakt op tijd en budget.
 
Budget                  Ongeveer 600.000 euro voor de opzet en vervolgens 350.000 euro per jaar voor de exploitatie
 
Organisatie            5 mensen in projectenbureau, 8 betrokken afdelingen, 12 managers.
 
Complexiteit          Gemiddeld; veel weerstand tegen centralisatie
 
Producten             Projectenadministratie, beleidsplan, herijking 32 lopende projecten, invoeren vaste methodiek (functiepuntenanalyse, RUP, Prince2).
 
 
                           
Periode                 Januari 1980 – Augustus 1992
Opdracht bij          Quality & Results / Quant Systems/Nova, Utrecht/Hoofddorp
 
Achtergrond          Quality & Results, een ICT service bedrijf ontstond uit de firma Nova, later is een deel van het bedrijf afgesplitst onder de naam Quant Systems en uiteindelijk is het bedrijf verkocht aan Anite (UK).
                            In een sterk groeiende en tot wasdom komende ICT markt wilde Quality & Results een hoger niveau van professionalisering en kwaliteit aan haar klanten bieden.
 
Rol                       Projectleider
 
Activiteiten            Een aantal IT projecten waaronder:
                            Slavenburgs Bank: Het ontwikkelen van een renteberekeningsysteem
                            Wilma bouwbedrijf: het ontwikkelen van een calculatiesysteem (2 jaar)
                            Elektriciteitsbedrijf Rotterdam: het bouwen van een kantoorvoorraad systeem en inrichten boekhouding  (1 jaar)
 
Budgetten             Respectievelijk f 417.000, f 660.000 en f 328.000.
 
Complexiteit          Gemiddeld met uitzondering van Elektriciteitsbedrijf Rotterdam waar veel inter-personele problemen moesten worden opgelost.
 
Producten             Systemen, implementaties, conversies, documentatie en trainingen.
 
 
 
 
 
 

Home
Over mij
Curriculum Vitae
Contact