Home

Over mij

Curriculum Vitae

Contact
Kennis en Ervaring
Wijze mannen voor een goed resultaat
Service Manager
Project Manager
Programma Manager
ICT Consultant
Interim manager
Service Manager

 

Personalia
 
Naam                   Diederick Molenaar MBA, roepnaam Rick                          
                                                
Huidig adres          Oude Brandenburgerweg 125
                            3721 DW Bilthoven
                            Nederland       
                                                                  
Telefoon               06 15 616 565     
                                                              
Email adres           rick@kennisenervaring.nl                                                   
                                                        
 
Profiel in het kort
 
Typering                Programma- Project- en service-manager die zijn project strak onder controle heeft, zijn team weet te enthousiasmeren, de grote lijnen steeds in beeld houdt en zijn project blijft relateren aan de business case.
 
Opleiding              HTS Automobieltechniek/werktuigbouw (Apeldoorn en Haarlem, 1978) en
                            MBA - Master in Business Administration (London, 1994).
 
                           
Kennis van het vak
 
Rick is een ervaren Programma- Project- en service-manager die te allen tijde het overzicht behoudt. Hij heeft daarbij een scherp inzicht in planningen en budgetten en onderkent knelpunten vroegtijdig. Door zijn gave om anderen te motiveren is hij uitstekend in staat veranderingen voor te bereiden en door te voeren in een organisatie.
 
Rick heeft meer dan 15 jaar ervaring met Programma- en projectmanagement en 8 jaar in service management. Met in totaal 30 jaar ervaring in het IT vakgebied is Rick zeer doordrongen van wat er nodig is voor succesvolle automatiseringsprojecten en het beheersen van de daarbij aanwezig risico’s.
 
 
Kennis, vaardigheden en interesses
 
Opleidingen           1992-1994    Master in Business Administration (MBA), Kingston University London
                            1975-1978    HTS Werktuigbouw bij de Hoge Technische School Haarlem.
 
Cursussen en        1968-1975    Atheneum B op het Coornhert Lyceum in Heemstede               
Seminars               2010            PRINCE 2: Foundation       (certificaatnr. P2R/NLPB115246)
                            2009            BiSL Service Management (certificaatnr. 2113706_20100705)
                            2003-2004    Bpi: BPM Business Process Management
                            1999-2000    Krauthammer: Relatie management
                            2000            ICTA: CMM level 3 requirements training
                            1999            Van den Broek & Partners: Selecteren
                            1997            Euroforum: E-Commerce
                            1995            Ken Blanchard: the 1 minute manager (people coaching)
                            1991            TMI: Time Management
                            1989            Canfield & Associates: NLP
 
Talen                   Nederlands vloeiend in woord en schrift
                           Engels         vloeiend in woord en schrift
                           Frans           redelijk in woord en schrift
                           Duits           redelijk in woord en schrift
                           Italiaans       redelijk in woord en schrift
 
Methodes en         CMM                       Capability Maturity Model (level 1, 2 en 3)
Technieken            MBO            Management by Objectives
                            PRINCE 2    Practitioner (certificaatnr. 02306112-01-B5LQ)
                            Principal-     Applicatie die Prince2 ondersteund
                            Toolbox
                            QUEST        Proces verbeterings methodiek
                            BSC            Balanced Scorecard prestatie meting
                            ISO9000       Invoering en handhaving ISO9000
                            BiSL            Business Information Service Library
                            ITIL              Information Technology Infrastructure Library
                            SPI              Software Process Improvement
                            RAD            Rapid Application Development
                            Rose           Rational’s Systeem ontwerp omgeving
                            RUP            Rational Unified Process
                            (D)SDM       (Dynamic) System Development Method
                            ClearVision Rational’s Configuration Management Services
                            PVCS          Merant Version Manager
                            ISAC            Information Systems work and Analysis of Change
                            4GL             Programmeertalen van de 4e Generatie (Speedware)
                            TMAP          Methode voor testen computer applicaties
                            MS-Project   Project planning software
 
 
Relevante Ervaring
(referentie gegevens van opdrachtgevers zijn in een grijze balk weergegeven):
 
Periode                 Maart 2010 - heden
Opdracht bij          Leidse Onderwijs Instellingen
Rol                       Co-Auteur cursusboek IPMA-D
 
Achtergrond          Het LOI heeft al een online cursus voor Prince2 in het programma en ziet ook een markt voor een opleiding voor het IPMA-D examen.
 
Activiteiten            Het schrijven van het cursusboek voor de opleiding voor het IPMA-D examen.
 
Organisatie            een team van 3 ervaren projectmanagers schrijven gezamenlijk het cursusboek; het on-line trainingsysteem is van Key Result
 
Complexiteit          Gemiddeld
                           
Producten             Cursusboek en online trainingsysteem voor IPMA-D.
 
 
 
Periode                 Mei 2009 – Maart 2010
Opdracht bij          Altran te Schiphol-Oost
Rol                       Programmamanager aanbestedingen
 
Achtergrond          Altran CIS is een onderdeel van de Altran group, een consultancy bedrijf met wereldwijd18.000 employees. Altran CIS is gespecialiseerd in proces-management (BPM), Service Management (BiSL), Project en Projectmanagement en E-commerce consultancy.
 
Activiteiten            Inrichten en leiden van een Projectbureau wat zich bezig houdt met het aanbieden op openbare aanbestedingen en het managen van de gunningen (o.a. bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Overijssel en Drenthe).
 
Budget                  Ongeveer 1 miljoen euro per jaar
 
Organisatie            5 teamleden met verschillende expertises voor begroten projecten en opstellen offertes, 6 leveranciers, 4 managers.
 
Complexiteit          Gemiddeld
                           
Producten             Calculaties, Offertes, Dienstbeschrijvingen, Referenties, Klanttevredenheidverklaringen, Solvabiliteitsoverzichten, Standaard methodiek, standaard rapportages. Impact analyse omvormen SOA, aanpassen aan SEPA, invoeren Wabo etc.
 
 
Periode                 Oktober 2006 – Mei 2009
Opdracht bij          Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) – Min. VROM
 
Rol                       Programmamanager en Projectmanager
 
Achtergrond          Het WSW staat borg voor in totaal 60 miljard euro aan leningen van woningcorporaties in de sociale sector. Door de continue controle op de solvabiliteit van deze corporaties weet het WSW een Triple-A rating te handhaven.
 
Rol                       Als Programmamanager heeft Rick de strategie bepaald en uitgevoerd om nieuwe administraties in te voeren met daaroverheen een workflow system (SOA-architectuur) en dit geheel tegelijkertijd uit te besteden aan een ASP-bedrijf. Tevens is een nieuwe VKA-omgeving geïmplementeerd.
Vervolgens zijn een 27-tal deelprojecten benoemd waarover Rick de leiding had en waarvan hij ook een aantal projecten zelf als projectmanager heeft uitgevoerd.
Tenslotte heeft Rick voor dit geheel een nieuwe serviceorganisatie opgezet gebaseerd op de BiSL standaard.
 
Budget                  780.000 euro; Rick was resultaatverantwoordelijk.
 
Organisatie            5 leden projectteam, 8 seniorgebruikers, 4 managers, 5 leveranciers.
 
Complexiteit          Hoog; nieuwe technologie, nieuwe infrastructuur, outsourcing, pakketkeuzes, verandermanagement, verhuizing, governance-regels, accountant-audit.
 
Producten             SOA-Architectuur en implementatie, nieuwe werkprocessen, outsourcing van KA-omgeving, outsourcing van bedrijfsadministraties, outsourcing beheer, inrichten serviceorganisatie, pakketkeuzes, implementatie BI (Business Inteligence systeem), complexe dataconversies, inpact analyse SEPA, Uitvoeren gebruikers tests, uitvoeren audits.
 
Referentie             De heer Marcel Jansen, IT manager bij het WSW dient graag als referent voor deze opdracht; telefoon 06-53476575
 
 
 
Periode                 Oktober 2004 – September 2006
Opdracht bij          Regionaal Bureau Leerplicht – Zuid-Holland Noord (RBL) - Min. OCW
 
Achtergrond          Het RBL voert de leerplichtwet uit namens de 17 aangesloten gemeenten. Om hierbij meer proactief te kunnen optreden is een Project opgesteld om de leerplicht administraties van de gemeenten over te nemen en in service uit te voeren in een nieuw systeem.
 
Rol                       Rick heeft als Programma manager een programma opgesteld en uitgevoerd om een shared service center in te richten, een voor een de administraties over te nemen en tegelijkertijd een nieuw systeem in te voeren. Verder moest er een workflow systeem ontwikkeld worden voor het jongerenloket.
 
Budget                  Ongeveer 800.000 euro.
 
Organisatie            6 leden projectteam, 23 senior-gebruikers (waaronder burgemeesters), 18 leveranciers, 1 opdrachtgever.
 
Complexiteit          Hoog: verschillende systemen bij gemeenten; softwareontwikkeling niet hoogste prioriteit leverancier, personeel niet noodzakelijke niveau, nieuwe infra.
 
Producten             Informatiebeleidsplan, beveiligingsbeleidsplan, risicoanalyse, zaakgericht systeem, inrichting serviceorganisatie (ITIL), 17 conversies, verschillende koppelingen overheidssystemen en IB-groep. Werkprocessen, SLA’s en contracten.
 
Referentie             De heer Zoutendijk, Directeur RBL dient graag als referent voor deze opdracht; telefoon 06 44 532 164
 
 
                           
Periode                 Maart 2004 – September 2004
Opdracht bij          ZuidZorg - CIZ
 
Achtergrond          Door het gewijzigde financieringsmodel in de zorg moest de planning en administratie van thuiszorg geheel opnieuw worden opgezet.
 
Rol                       Als Project manager heeft Rick voor Zuidzorg nieuwe werkprocessen ontwikkeld die pasten bij de nieuwe wetgeving rond de zorg. Hierna heeft hij nieuwe ondersteunende systemen gebouwd en tenslotte een cursus ontwikkeld en uitgevoerd waarin 700 zorgverleners opgeleid werden voor de nieuwe werkprocessen.
 
Budget                  Ongeveer 450.000 euro
 
Organisatie            9 leden projectteam, 4 senior gebruikers, 2 leveranciers, 1 opdrachtgever
 
Complexiteit          Hoog; door o.a. tussentijdse fusie met Thuiszorg Eindhoven, machtswisseling bij leverancier en veranderende spelregels CIZ.
 
Producten             Systeem met front- mid- en backoffice; nieuwe opzet urenregistratie, dataconversie, nieuwe werkprocessen, efficiënte opleiding 700 zorgverleners.
                           
 
Periode                 December 2003 – Februari 2004
Opdracht bij          Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (ministerie VROM) – Den Haag
 
Achtergrond          De adviesraad was net opgericht om plannen te ontwikkelen die een herhaling van de vuurwerkramp in Enschede zouden kunnen voorkomen.
 
Rol                       Hier was Rick verantwoordelijk voor het Project welk het ontwerp en de bouw van een website en een extranet inhield waarmee de nieuwe taken van de adviesraad  ondersteund konden worden.
 
Budget                  Ongeveer 150.000 euro.
 
Organisatie            5 leden projectteam, 2 senior gebruikers, 1 leverancier.
 
Complexiteit          Laag, alleen scope was probleem bij nieuw opstartende organisatie.
 
Producten             Website, Intranet, contentmanagementsysteem, definitie dienstverlening, beveiligingsbeleid, informatiebeleid.
 
 
Periode                 December 2001 – September 2003
Opdracht bij          CWI- Centrum voor Werk en Inkomen, Amsterdam
 
Achtergrond          Het CWI was begonnen een systeem te bouwen waar werkzoekenden op de website Werk.nl automatisch gematched konden worden met vacatures die bij het CWI bekend waren. De eerste projectleider was overspannen geraakt en het project was enigszins ontspoord.
 
Rol                       Rick heeft als Project Manager van Werk.nl het Project weer vlotgetrokken en het systeem en de website op tijd opgeleverd, bestand tegen meer dan 400.000 bezoekers per uur. Een zware audit op de kwaliteit en veiligheid van de software alsmede een stresstest van de capaciteit van het systeem waren onderdeel van het Project.
 
Budget                  Voor de bouw 3,3 miljoen euro; voor de exploitatie ruim 30 miljoen per jaar.
 
Organisatie            22 leden projectteam, 2 leveranciers,20 senior gebruikers en 3 managers.
 
Complexiteit          Hoog; druk uit Den Haag, hoog afbreukrisico, gedwongen winkelnering bij 1 leverancier, vervanging gehele infra, gespannen verhoudingen andere, meningsverschillen autonome arbeidsbureau’s etc.
 
Producten             Website, CV en vacature matching systeem, dataconversie, regressietestsysteem, serverfarms voor stress testen, audit rapport testen, accountant rapport hele systeem.
 
Referentie             De heer Solke Munneke, Project Directeur is beschikbaar als referent voor dit Project op telefoonnr. 06 53 698 821          
 
 
 
Periode                 September 1997 – September 2000
Werkgever             Syntegra, Zoetermeer
 
Achtergrond Syntegra had te weinig grip op projecten die de inzet van meerdere business units betrof. Daarom wilde men een bedrijfsbreed projectoffice inzetten.
 
Rol                       Oprichter en manager van het projectenbureau waar de calculaties voor offertes werden uitgevoerd en de projecten vervolgens werden bewaakt op tijd en budget.
 
Budget                  Ongeveer 600.000 euro voor de opzet en vervolgens 350.000 euro per jaar voor de exploitatie
 
Organisatie            5 mensen in projectenbureau, 8 betrokken afdelingen, 12 managers.
 
Complexiteit          Gemiddeld; veel weerstand tegen centralisatie
 
Producten             Projectenadministratie, beleidsplan, herijking 32 lopende projecten, invoeren vaste methodiek (functiepuntenanalyse, prince2), invoeren nieuwe KA-omgeving.
 
                           
Periode                 Januari 1980 – Augustus 1992
Werkgever             Quality & Results / Quant Systems/Nova, Utrecht/Hoofddorp
 
Achtergrond          Quality & Results, een ICT service bedrijf ontstond uit de firma Nova, later is een deel van het bedrijf afgesplitst onder de naam Quant Systems en uiteindelijk is het bedrijf verkocht aan Anite (UK).
                           
                            In een sterk groeiende en tot wasdom komende ICT markt wilde Quality & Results een hoger niveau van professionalisering en kwaliteit aan haar klanten bieden.
 
Rol                       Projectleider
 
Activiteiten            Een aantal IT projecten waaronder:
                            Slavenburgs Bank: Het ontwikkelen van een renteberekeningsysteem
                            Wilma bouwbedrijf: het ontwikkelen van een calculatiesysteem (2 jaar)
                            Elektriciteitsbedrijf Rotterdam: het bouwen van een kantoorvoorraad systeem (1 jaar)
 
Budgetten             Respectievelijk f 417.000, f 660.000 en f 328.000.
 
Complexiteit          Gemiddeld met uitzondering van Elektriciteitsbedrijf Rotterdam waar veel inter-personele problemen moesten worden opgelost.
 
Producten             Systemen, implementaties, conversies, documentatie en trainingen.
 
 

Home
Over mij
Curriculum Vitae
Contact