Home

Over mij

Curriculum Vitae

Contact
Kennis en Ervaring
Wijze mannen voor een goed resultaat
ICT Consultant
Project Manager
Programma Manager
ICT Consultant
Interim manager
Service Manager
Naam                       Diederick Molenaar MBA, roepnaam Rick
                                  
Huidig adres             Oude Brandenburgerweg 125
                               3721 DW Bilthoven
                               Nederland
 
Telefoon                  06 15 616 565
 
Email adres              rick@kennisenervaring.nl
 
 
Profiel in het kort
 
 
 
Typering
Consultant met brede ervaring in de ICT en veel kennis van welke technieken geschikt zijn in welke situaties.
 
 
 
Opleiding
HTS Automobieltechniek (Apeldoorn, 1980) en
MBA (Master in Business Administration, Kingston University London, 1994).
 
 
 
 
Kennis van het vak
 
Rick is een ervaren consultant met veel kennis van bedrijfsprocessen en de ICT ondersteuning hiervan. Vanaf het begin van zijn carrière is Rick ontevreden geweest met het ontwikkelen van IT systemen die puur aan gegevens-registratie doen. Daardoor heeft Rick samen met de andere proces-automatiserings pioniers veel kennis en ervaring opgedaan met het analyseren van bedrijfsprocessen, het verbeteren ervan en het ondersteunen ervan doormiddel van systemen.
Rick is daarbij een expert in het toetsen van de haalbaarheid van de inzet van bepaalde technologie voor een bepaald doel. Daarbij weet Rick de stakeholders te enthousiasmeren voor een bepaalde oplossing om zo een succesvolle implementatie mogelijk te maken.  
 
Rick heeft meer dan 30 jaar ervaring binnen de ICT en is daardoor  zeer doordrongen van wat er nodig is voor succesvolle automatiseringsprojecten en de daarbij aanwezig risico’s.
 
Kennis, vaardigheden en interesses
 
Opleidingen,
cursussen en
seminars
1992-1994
Master in Business Administration (MBA), Kingston University London
1975-1978
HTS Werktuigbouw bij de Hoge Technische School Haarlem.
1968-1975
2009
Atheneum B op het Coornhert Lyceum in Heemstede
BiSL Service Management
2003-2004
Bpi: BPM Business Process Management
1999-2000
Krauthammer: Relatie management
2002
2001
PRINCE 2: Practitioner
8D - Probleem oplossing methodiek
2000
ICTA: CMM level 3 requirements training
1999
Van den Broek & Partners: Selecteren
1997
1995
Euroforum: E-Commerce
Ken Blanchard: the 1 minute manager (people coaching)
1991
TMI: Time Management
1989
Canfield & Associates: NLP
 
 
Talen
Nederlands
vloeiend in woord en schrift
Engels
vloeiend in woord en schrift
Frans
redelijk in woord en schrift
Duits
redelijk in woord en schrift
Italiaans
redelijk in woord en schrift
 
 
Methodes en
technieken
CMM
Capability Maturity Model (level 1, 2 en 3)
MBO
Management by Objectives
PRINCE 2
QUEST
Mavim Rules
Practitioner (certificaatnr. 02306112-01-B5LQ)
Proces verbeterings methodiek
Proces modelleer tool (voorheen Mavim SIS)
BSC
Balanced Scorecard prestatie meting
ISO9000
Lean
8D
BiSL
Invoering en handhaving ISO9000
Proces verbeterings techniek
Probleemoplossingsmethodiek
Business Information Service Library
ITIL
Information Technology Infrastructure Library
SPI
Software Process Improvement
RAD
Rapid Application Development
Rose
Rational’s Systeem ontwerp omgeving
RUP
Rational Unified Process
SDM/DSDM
(Dynamic) System Development Method
ClearVision
Rational’s Configuration Management Services
PVCS
Merant Version Manager
Perfect Tracker
Avensoft’s Bug Tracking tool
ISAC
Information Systems work and Analysis of Change
4GL
Programmeertalen van de 4e Generatie (Speedware)
TMAP
MS-Project
MS-Visio
Methode voor testen computer applicaties
Project planning software
Proces weergave tool
 
 
Relevante Ervaring (referentie gegevens bij opdrachtgevers zijn in een grijze balk weergegeven):
 
Periode
April 2010 – Heden
 
Opdracht bij
LOI – Leidse Onderwijs Instellingen
 
Rol
Consultant - Schrijver
 
 
Achtergrond
Na de succesvolle introductie van de Prince2 opleiding als thuisstudie bij de Leidse Onderwijsinstellingen wilde men ook de IPMA-D cursus via hetzelfde online systeem gaan brengen.
 
 
Activiteiten
 
 
Het (mede) schrijven van het cursus boek en het toetsen van de lesstof aan de Cito-examens.
 
 
 
Periode
Mei 2009 – Maart 2010
 
Opdracht bij
Altran te Schiphol-Oost
 
Rol
Principal Consultant
 
 
Achtergrond
Altran CIS is een onderdeel van de Altran group, een consultancy bedrijf met wereldwijd18.000 employees. Altran CIS is gespecialiseerd in proces-management (BPM), Service Management (BiSL), Project en programmamanagement en E-commerce consultancy.
 
 
Activiteiten
 
 
Diverse adviestraject voor het bepalen van de aan te bieden oplossing in offertes op aanbestedingen. Vooral inrichting van Service afdelingen (BiSL) en Architecturen voor Zaakgericht werken (SOA, Nora en Gemma) waren het onderwerp van de offertes.
 
 
 
Periode
Oktober 2006 – Mei 2009
Opdracht bij
 
Achtergrond
 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 
Het WSW staat borg voor in totaal 60 miljard euro aan leningen van woningcorporaties in de sociale sector. Door de continue controle op de solvabiliteit van deze corporaties weet het WSW een Triple-A rating te handhaven.
 
Rol
 
 
 
 
 
Referentie
Als consultant heeft Rick de strategie bepaald om nieuwe administraties in te voeren met daaroverheen een workflow system (SOA-architectuur) en dit geheel tegelijkertijd uit te besteden aan een ASP-bedrijf.
Tijdens de implementatie is Rick steeds verantwoordelijk gebleven voor het concept en heeft hij geadviseerd over veranderingen en uitbreidingen.
 
De heer Marcel Jansen, IT manager bij het WSW dient graag als referent voor deze opdracht; telefoon 06-53476575
 
 
 
 
 
Periode
Oktober 2005 – November 2006
Opdracht bij
 
Achtergrond
Nuon Energie bedrijf
 
Door de overname van een 18-tal energiebedrijven had Nuon problemen met het afstemmen van software licenties op het gebruik ervan en een goede registratie van dat gebruik.
 
Rol
 
 
 
Referentie
In de rol van Licensing Consultant heeft Rick een nieuw proces ontwikkeld voor het administreren en bestellen van software licenties. Vervolgens heeft hij een Configuration Database (CMDB) ontwikkeld en ingevoerd voor alle Nuon Assets..
 
De heer Henk Konijnenberg, Informatie Manager, is beschikbaar als referent voor dit programma op telefoonnr. 06 15 159536          
 
 
 
 
Periode
October 2004 – September 2006
 
Opdracht bij
 
Achtergrond
 
Regionaal Bureau Leerplicht – Zuid-Holland Noord (RBL)
 
Het RBL voert de leerplichtwet uit namens de 17 aangesloten gemeenten. Om hierbij meer proactief te kunnen optreden is een programma opgesteld om de leerplicht administraties van de gemeenten over te nemen en te bundelen in een nieuw systeem.
 
Rol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentie
Rick heeft als Consultant een plan opgesteld om een shared service center in te richten, een voor een de administraties over te nemen en tegelijkertijd een nieuw systeem in te voeren. Verder heeft Rick een workflow systeem ontwikkeld worden voor het jongerenloket. Waarmee een jongere vanaf de eerste aanmelding tot en met een herplaatsing en daarna gevolgd werd.
Verder was Rick verantwoordelijk voor het opzetten van koppelingen met verschillende landelijke registers en bestanden. Verder heeft Rick alle systemen en bestandsuitwisselingen getoetst aan de overheidsvoorschriften op het gebied van gegevens beveiliging en privacy.
 
De heer Zoutendijk, Directeur RBL dient graag als referent voor deze opdracht; telefoon 06 44 532 164
 
 
 
 

Periode
Maart 2004 – September 2004
 
Opdracht bij
 
Achtergrond
ZuidZorg
 
Door het gewijzigde financieringsmodel in de zorg moest de planning en administratie van thuiszorg geheel opnieuw worden opgezet.
 
 
Rol
 
 
Als Proces Consultant heeft Rick voor Zuidzorg nieuwe werkprocessen ontwikkeld die pasten bij de nieuwe wetgeving rond de zorg.. Hierna heeft hij een cursus ontwikkeld waarin 700 zorgverleners opgeleid werden voor de nieuwe werkprocessen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periode
December 2003 – Februari 2004
Opdracht bij
 
Achtergrond
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen – Den Haag
 
De adviesraad was net opgericht om plannen te ontwikkelen die een herhaling van de vuurwerkramp in Enschede zouden kunnen voorkomen.
 
Rol
 
 
 
 
Hier was Rick verantwoordelijk voor het opstellen van een programma van eisen van een website en een extranet, waarmee de nieuwe taken van de adviesraad  ondersteund konden worden.
 
 
 
 
Periode
September 2004 – december 2006
Werkgever
 
Achtergrond
Vereniging van Openbare Bibliotheken, Den Haag
 
De VOB is enerzijds een belangenvereniging van de landelijke bibliotheken en voert anderzijds projecten uit op het gebied van het bevorderen van het lezen van boeken voor het ministerie van OC&W.
 
Rol
 
 
 
Als consultant werd Rick gevraagd een betere budgettering op te zetten en daarbij een proces om tot goede budgetten te komen. Daarnaast heeft Rick alle contracten gecontroleerd en een aantal heronderhandeld.
Hierna is Rick nog twee jaar parttime actief geweest bij de VOB als contract onderhandelaar.
 
 
 
Periode
September 2002 – juli 2004
Werkgever
 
Achtergrond
Start Uitzendbureau, Gouda
 
Start zag een markt voor volledig geautomatiseerde urenadministratie voor haar uitzendpersoneel en draaide een proefproject om dergelijke systemen te toetsen.
 
Rol
 
 
 
Rick had als consultant de taak om de gekozen technische oplossing te toetsen aan de arbeidswetgeving. Hij heeft hiervoor alle wetgeving bestudeerd en, waar van toepassing, de projectleider geadviseerd bepaalde zaken aan te passen.
 
 
 
Periode
Januari 2001 – december 2001
Werkgever
 
Achtergrond
Arcares, vereniging van Zorgbedrijven,Utrecht
 
Arcares is een serviceorganisatie voor zorgverleners die haar dienstverlening wil aanpassen aan de moderne E-Business mogelijkheden.
 
Rol
 
 
 
Als E-Business consultant werd Rick gevraagd een communicatie strategie op te zetten voor de leden van Arcares en een nieuwe set van diensten die konden worden ingericht.
Rick heeft een compleet nieuwe communicatiestrategie ontwikkeld voor Arcares.
 
 
 
 
 
Periode
September 2000 – december 2000
Werkgever
 
Achtergrond
KPN Station12 Den Haag
 
Station12 is het bedrijf van KPN wat het satelliet netwerk exploiteerd.
 
Rol
 
 
 
Als E-Business consultant werd Rick gevraagd een marketing strategie op te zetten voor een moderne exploitatie van het satelliet netwerk.
Rick heeft een compleet nieuwe strategie ontwikkeld met een nieuwe toepassingsmarkt voor de satellieten van KPN.
 
 
 

Home
Over mij
Curriculum Vitae
Contact